Nama-nama Yang Tidak Baik (Makruh dan Haram)

Setiap anak dianjurkan diberi nama dengan nama yang baik, namun disamping itu perlu juga memperhatikan nama-nama yang dimakruhkan dan yang diharamkan agar tidak salah dalam memilih nama. Diantaranya adalah dimakruhkan memberi nama dengan sesuatu yang mungkin ditiadakan dan diadakan seperti Barakah, Rahmat, Ghanimah, Nafi, Yasaar, Harb, Marrah, Syaithan dan lain-lain. Karena kadang-kadang ia tiada, misalnya […]